Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non


Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non

Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2011, các trường mầm non trong hệ thống giáo dục cần nắm rõ để thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non được ban hành chi tiết trên đây. lamkem.net luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ những thông tin pháp luật hữu ích, mời quý độc giả tham khảo.

Giáo Dục – Tags: Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT

 • Thông Tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông

 • Thông Tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

 • Thông Tư 09/2017/TT-BGDĐT điều kiện mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

 • Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

 • Thông tư 40/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật, ngôn ngữ

 • Thông Tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp

 • Quyết Định 388/QĐ-BGDĐT 2019 Quy chế Quản lý xử lý tài liệu điện tử

 • Chỉ Thị 1737/CT-BGDĐT 2018 tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo

 • Thông Báo 959/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

 • Công Văn 1209/BGDĐT-QLCL 2019 Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia 2019

 • Thông Tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự giáo viên

 • Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT về môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh

 • Thông Tư 42/2012/TT-BGDĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục