Bản Quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn gọn liên quan đến bản quyền nội dung tại website Lamkem.net như sau:

1. Quy định chia sẻ bài viết
Lamkem.net giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Lamkem.net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên hoặc khách hàng của mình.
Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ Lamkem.net.
2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn
Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của website như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Lamkem.net.
Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Lamkem.net.