Điều khoản và điều kiện sử dụng

  1. Điều khoản

Khi truy cập vào website wikibanh.com nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào website này.

Trong quá trình vận hành website, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần nội dung  được cho là sai phạm hay không đúng thông tin bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.
2. Trách nhiệm của người sử dụng
Người dùng chịu trách nhiệm khi truy cập website này, người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi. Người truy cập không được phép phát tán nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.
3. Nội dung website
Tất cả thông tin trong website này được chúng tôi cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website.
4. Bản quyền
Chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi . Chúng tôi giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.
5. Bảo mật thông tin người sử dụng
Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật.
6. Giới hạn sử dụng
Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của chúng tôi.
7. Luật áp dụng
Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.