Quyết định 20/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút của Cổng/Trang thông tin điện tử


Quyết định 20/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút của Cổng/Trang thông tin điện tử

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút của Cổng/Trang thông tin điện tử sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Quy định này quy định mức chi nhuận bút, thù lao cho các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm được sử dụng, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; tài liệu không kinh doanh được cấp phép xuất bản của các cơ quan đơn vị. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút của Cổng/Trang thông tin điện tử đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn yêu thích thì đừng quên chia sẻ và đồng hành cùng lamkem.net nhé! Thân Ái!

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

  • Thông tư 68/2018/TT-BTC Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở

  • Nghị quyết 107/NQ-CP Về chương trình hành động của Chính Phủ về cải cách tiền lương

  • [Bản Đầy Đủ] Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 lần thứ 5

  • Thông tư 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, nhà nước

  • Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về đạo đạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

  • Nghị định 51/2016/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty TNHH 1 thành viên

  • Nghị Định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, ưu đãi đối với người có công